Servis VZV

TOLEX 

manipulační technika
Tři Dvory  341
280 02 KOLÍN 2

telefon 
 

+420 721 851 317

+420 321 766 052

 

email

servis@tolex.cz 

 

tolexa@tolex.cz

 

 

 fax

+420 321 766 111 

Lahve


Provoz vzv na plyn

Šetřete Vaše náklady na provoz a údržbu

 

Výhody provozu na PROPAN

Lepší studené starty a spolehlivost i při nízkých teplotách

zvýšená životnost plynového zařízení a celého motoru

ekologie provozu a Vašeho prostředí, vyšší výkon motoru i celého vozíku

vyjetí 98% směsi PROPANU z lahve, snížení spotřeby paliva, úspora nákladů

 

Výhody kompozitních lahví 10kg

nízká hmotnost, jednoduchá manipulace

100% čistota směsi PROPANU, delší výměny PB filtru

bezpečnost při haváriích, nehořlavý sklovláknitý materiál

 

lpg

 

Propan-butanové lahve mají v Česku silnou tradici a i v současnosti je pro vaření, grilování či vytápění využívá bezmála půl milionu českých domácností.

Dle interních průzkumů České asociace LPG však stále existují rezervy v povědomí spotřebitelů o určitých oblastech bezpečného užívání lahví. Tuto mezeru se asociace v současnosti snaží zacelit.

Prvním krokem je distribuce kompletních a přehledně zpracovaných pravidel, které zákazníci naleznou na webu asociace  www.calpg.cz

 

LPG je, stejně jako jakýkoliv jiný zdroj energie, naprosto bezpečné, pokud

uživatelé dodržují základní pravidla!

 

vysvětluje Ľubomír Žiak, předseda sekce propan-butanových lahví Česká asociace LPG.

Doplněním znalostí spotřebitelů v této oblasti chce asociace předejít vzniku zbytečných rizikových situací. Pomoci by k tomu měla distribuce přehledných pravidel, která vysvětlují bezpečné zacházení s propan - butanovými lahvemi v několika oblastech.

Dle asociace je třeba vysvětlit především problematiku nákupu a plnění lahví.

 

Lidé si často myslí, že mohou lahve plnit z výdejního stojanu na čerpací stanici. Zákon však toto vysloveně zakazuje, možné to není ani s asistencí obsluhy. Při tomto způsobu není možné zkontrolovat, zda lahev není přeplněna a tedy potenciálně riziková. Zákazník může být navíc i ošizen na ceně.

 

Lidé by měli dbát i na vhodný výběr lahve při její koupi: „Rozhodně nedoporučuji upřednostňovat lahve s co nejnižší možnou cenou. Spotřebitelé by si měli před koupí vždy zkontrolovat fyzický stav lahve a datum poslední revize, které je napsané na jejím těle. Revize by neměla být starší než 15 let.

 

Naopak pravidla skladování uživatelé lahví znají velmi dobře.

Mezi základní zásady patří skladování maximálně 4 lahví v jedné budově a mimo tepelné zdroje. Lahve by nikdy neměly být uložené v místnostech určených ke spaní nebo v prostorách pod úrovní okolního terénu. Pokud nejde o speciální lahve k tomuto účelu uzpůsobené, skladují se v horizontální poloze. Tato pravidla čeští spotřebitelé zcela běžně dodržují,“ popisuje Žiak. Obdobně je to i se znalostí pravidel správného připojení lahví ke spotřebičům.

 

Mezi ně patří ověřování těsnosti lahve kontrolní pěnou a pravidelné výměny přípojných hadic a regulátorů, uzavírá Žiak.

© Tolex 2014


Počet přístupů: 697279
...
697279